1 mars 2024

Citadel Aleppo Syrien

1 Citadel of Aleppo, Syrien

Mycket av det nuvarande citadellet går tillbaka till ayyubiddynastin på 1100- och 1200-talen, men den 100 fot höga kalkstensplatsen har varit historiskt betydelsefull sedan åtminstone mitten av det tredje årtusendet f.Kr.
Även om citadellet kom under kraftig eld under inbördeskriget – med regeringstrupper som använde det som militärbas – och fick betydande skador, finns den slående strukturen fortfarande kvar, dess befästa ingång är lika imponerande idag som för över 800 år sedan.

MOMONDO
image host image host
Den gamla staden Aleppo återspeglar de rika och mångfaldiga kulturerna hos dess på varandra följande invånare. Många perioder av historien har lämnat sitt inflytande i stadens arkitektoniska struktur. Rester av hettitiska, hellenistiska, romerska, bysantinska och ayyubidiska strukturer och element är inkorporerade i det massiva överlevande citadellet. Den mångsidiga blandningen av byggnader inklusive den stora moskén som grundades under umayyaderna och återuppbyggdes på 1100-talet; 1100-talets Madrasa Halawiye, som innehåller rester av Aleppos kristna katedral, tillsammans med andra moskéer och madrasor, suqs och khans representerar en exceptionell återspegling av de sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna av det som en gång var en av de rikaste städerna av hela mänskligheten.

City of Aleppo (Syrian Arab Republic)

image host image host image host image host

TUI RESOR 

Träffar: 33