1 mars 2024

Rumänien ligger i skärningen mellan Centraleuropa , Balkan och Östeuropa. Landet gränsar mot Ukraina, Moldavien, Ungern, Serbien och Bulgarien. Rumänien har en kuststräcka mot Svarta havet och östra och södra Karpaterna går genom landets mitt. Rumänien är medlem i EU sedan 2007 och i militäralliansen NATO sedan 2004

Efter andra världskriget blev Rumänien en del av östblocket som en kommunistisk enpartistat. 1965 kom Nicolae Ceausescu till makten och distanserade officiellt Rumänien från den sovjetiska maktsfären med en egen utrikespolitik. Rumänien var den första staten i östblocket, förutom Sovjetunionen, som återupptog diplomatiska relationer med Västtyskland 1967.

Den totalitära diktaturen föll under en våldsam revolution mot diktatorn Nicolae Ceausescu 1989. Efter en hastig rättegång avrättades Ceausescu och hans hustru Elena Ceausescu på juldagen samma år. Det är omdiskuterat huruvida det verkligen var en revolution eller om det i själva verket var en statskupp, organiserad av Ceausescus motståndare inom kommunistpartiet.

Åren som följde på revolutionen blev oroliga och dramatiska med flera våldsamma uppror och upprepade regeringskriser. Under 1990-talet hamnade landet i en svår ekonomisk kris och de problem som skapats av den gamla regimen var svårlösta. Rumänien är fortfarande, ekonomiskt sett, på efterkälken jämfört med övriga Europa men de senaste åren har Rumänien visat goda tillväxtsiffror.

Rumänien gick med i NATO 2004, och i EU 2007.

Många av landets romer saknar identitetshandlingar och är därför utestängda från de sociala bidragssystemen. Den statliga sjukvården är kostnadsfri, men vårdsystemet är eftersatt och har försämrats under senare år på grund av svår resursbrist och underbetald personal. I många fall betalar patienter “under bordet” för att få behandling. Den allmänna hälsonivån är låg, bl.a. till följd av dålig uppvärmning av bostäder, ensidig konst, miljöförorenigar och brist på läkemedel.

Ett förbud mot aborter, som diktatorn Ceausescu införde på 1970-talet, för att befolkningen skulle öka, ledde till många oönskade barn och hög mödradödlighet. Under de år som aborter var förbjudna beräknas mer än 100 000 kvinnor ha dött av olagliga aborter, medan uppemot 200 000 barn placerades på stora institutioner där de oftast utsattes för grov vanvård. Aborter blev åter tillåtna år 1989. Sedan det uppdagats att föräldrar och korrupta tjänstemän inlett en handel med adoptivbarn stoppades utländska adoptioner 2001. Efter upprepad kritik från EU antogs 2004 nya lagar om barnskydd som bland annat godkänner utländska adoptioner, men bara i undantagsfall.

Bram Stokers bok “Dracula” från 1897 är baserad på den rumänske greven Vlad Dracul, som levde på 1400-talet. Hans son blev beryktad för att under krigstider spetsa sina fiender på pålar. Hans slott, mer känt som Draculas slott, ligger i staden Bran i Transsylvanien och är ett populärt turistmål.

Bland rumänska kulinariska specialiteter märks stekta köttbullar, fläskgryta med vitlök och lök, samt munkar med ost och grädde.

Huvudstad: Bukarest
Största stad: Bukarest
Statsskick: republik inom EU
Språk: rumänska
Religion: kristen ortodox
Yta: 327 500 km²
Folkmängd: 21,3 miljoner (2013)
Befolkningstäthet: 94 invånare per km²
Medellivslängd: 72 år
Analfabetism: 3 %
Valuta: rumänsk leu (RON)
1 leu = 2.11 kr
BNP per capita: $ 12 100 (2010)
Tidsskillnad: +1 timme
Elektricitet: 220 V AC, 50Hz
Nationaldag: 1 december
Landsnummer: 40
Landskod: RO
Näringsliv: industri 38%, tjänstesektor 34%, jordbruk 28%
Klimat: tempererat; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar; svalare i Karpaterna

Träffar: 14

Lämna ett svar