lör. jul 13th, 2024

Antioxidanter skyddar cellerna

Antioxidanter skyddar kroppens celler mot oxidanter. Dessa kan skada cellens yta, förändra dess DNA eller helt döda cellen. Oxidanter ger upphov till oxidativ stress om kroppen inte hinner med att ta hand om dem. Det kan leda till sjukdomar. En kost naturligt rik på antioxidanter hjälper till att skydda kroppen.

jukdomar uppstår. Några av de sjukdomar där ett samband med oxidanter kan finnas inkluderar:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Cancer.
  • Parkinson och Alzheimers.

Oxidativ stress kan påskynda vårt åldrande och en kost naturligt rik på antioxidanter kan förebygga det. Det för livet nödvändiga syret är därför både vän och fiende.

 

Antioxidanter förstör oxidanter

Antioxidanter förstör fria radikaler. En del antioxidanter tillverkar kroppen själv men många kommer från kosten. Frukt, bär och grönsaker är rika på antioxiderande vitaminer, spårämnen och färgämnen.

Får vi i oss tillräckligt med antioxidanter som kan neutralisera oxidanter tros att allvarliga sjukdomar och förtidigt åldrande kan förebyggas.

Kosten bästa vägen till antioxidanter

Olika studier visar att antioxidanter i tablettform fungerar sämre än en naturligt balanserad kost. Vid Uppsala universitet forskar Cecilia Nälsén om oxidativ stress. Hon har bl.a. studerat hur kroppen reagerar på intag av antioxidanter och gjort en doktorsavhandling på ämnet.

Cecilia berättar att andra forskare studerat effekten av antioxidanter i tablettform. Det visar sig då att de försökspersoner som fick tillskott av höga doser med ett eller ett fåtal antioxidanter i tablettform inte fick någon skyddande effekt av behandlingen – kosten, däremot, har naturligt rätt balans menar Cecilia Nälsén.

Vegetabilier är rika på antioxidanter

I en studie bekräftas att personer som äter mycket frukt, bär, grönsaker och rotfrukter, har en högre antioxidativ kapacitet i blodet. Det samma gäller de som får ett högre intag av C-vitamin, E-vitamin och betakarotener genom kosten.

Cecilia Nälsén forskning har också visat att en dryck gjord på blåbär och te rik på antioxiderande flavonoider förbättrar försvaret mot oxidativ stress i blodet. Under de fyra veckor som försöket pågick kunde man inte påvisa att oxidationen i kroppen i övrigt påverkats.

– Men vi vet inte hur lång tid det tar innan ett bättre försvar ger mätbar effekt på kroppens oxidation, berättar Cecilia Nälsén.

Fiskolja påskyndar inte oxidationen

Tidigare har man trott att omega-3 fettsyror, som finns i till exempel fiskolja, leder till en ökad förbrukning av antioxidanter i kroppen. I en studie på 162 personer från Finland, Danmark, Italien, Australien och Sverige visar Cecilia Nälsén tvärtom att oxidationen minskar.

– Vi har några hypoteser som kan förklara mekanismen bakom detta, men det behövs fler studier för att kunna avgöra det hela med säkerhet, förklarar Nälsén.

Antioxidanter förebygger sjukdomar

Genom sin forskning vill Cecilia Nälsén öka kunskapen om hur kroppens försvar mot oxidativ stress kan förbättras genom kosten. Sjukdomar relaterade till oxidation i kroppen kan då förebyggas effektivt.

Om det tidigt går att identifiera personer som befinner sig i riskzonen kan de i tid förbättra sin kost, få i sig fler antioxidanter och förbättra sitt försvar mot sjukdomar.

Olika livsmedel ger skilda antioxidanter

Många olika ämnen verkar antioxiderande i kroppen och kan vara effektiva i olika delar. En varierad kost med olika grönsaker, bär, frukter och kryddor ger troligen det bästa skyddet. Viktigt är också att få i sig alla vitaminer och mineraler genom att flera av dem verkar antioxiderande eller ingår i antioxidanter som kroppen själv tillverkar.

Några livsmedel kända för att hålla innehålla mycket antioxidanter är grönt te, rooibos, granatäpplen, hallon, blåbär och björnbär.

C-vitamin är vattenlöslig och E-vitamin fettlöslig

Två viktiga antioxidanter är C-vitamin och E-vitamin. Båda är viktiga för kroppen men skiljer sig åt var i kroppen de kan verka genom att C-vitamin är vattenlöslig och E-vitamin fettlöslig. Fettlösliga- och vattenlösliga antioxidanter kompletterar varandra i kroppen.

E-vitamin, tillsammans med A-vitamin, karotener, Q10 m.fl. fettlösliga antioxidanter, skyddar cellernas yta mot antioxidanter. C-vitamin och andra vattenlösliga antioxidanter fångar upp oxidanter i cytoplasma. Cytoplasman är den vätska som finns i cellen.

Fettlösliga antioxidanter är också viktiga därför att de kan skydda kroppen mot otrevliga ämnen i en fettrik kost. Äter man en måltid med både mycket fett och de cancerogena nitrosaminerna skyddar inte C-vitamin men fettlösliga antioxidanter kan ge ett skydd.

En studie pekar på att bara C-vitamin i form av ett kosttillskott helt saknar effekt som antioxidant. I samma studie hade juice med samma mängd C-vitamin en god effekt.

Karoten i morötter och tomater

En grupp av fettlösliga antioxidanter som kommer med kosten är karotener. Vanliga karotener är betakaroten som finns i morötter och lukopen som finns i tomater. Karotener finns även i paprika, chili och många fler grönsaker.

Det finns studier som pekar på att kosttillskott med betakaroten ökar risken för lungcancer hos rökare. Den risken har inte observerats för betakaroten från kosten.

Polyfenoler är en stor grupp av antioxidanter

Polyfenoler är en stor grupp av antioxidanter bland växterna. Dessa kan delas in i mindre grupper som antocyaniner. Hos växterna kan polyfenoler fylla en funktion genom att skydda t.ex. bär mot angrepp eller UV-strålning.

Flera studier pekar på att en kost naturligt rik på polyfenoler kan förebygga sjukdomar. Mat med polyfenoler inkluderar grönt, blåbär, hallon och många andra frukter, bär, kryddor och grönsaker.

En del kanske behöver mer antioxidanter

En del sjukdomar gör att fler oxidanter bildas. Det kan gälla diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, demens och cancer. Idrottare och motionärer förbrukar mer syre och kanske därför fler extra antioxidanter.

I det fallet bör man vara noga med att äta en kost naturligt rik på antioxidanter.

Oxidativ stress och livslängden

Det är känt att en kalorifattig diet ger ett längre liv. Forskare vid Pennington Biomedical Research Center tror att orsaken är minskad oxidativ skada. Oxidanter kan skada kroppens celler och påskynda åldrandet.

En kalorifattig kost ger kroppen alla näringsämnen som den behöver men minimerar mängden energi. Denna typ av diet ökar livslängden hos möss och motverkar där åldersrelaterade kroniska sjukdomar.

Forskarna rekryterade 36 överviktiga men inte feta friska unga personer till sin studie. En tredje del av dem fick 100% av den energi de behövde via dieten. En grupp fick mängden kalorier minskad med 25% jämfört med grupp ett medan den sista gruppen åt 12,5% mer.

För gruppen som åt minst kalorier minskade antalet kalorier som förbrändes vilket pekar på att funktionen hos mitokondrierna hade förbättrats. Både denna grupp och gruppen som åt 100% av sitt energibehov fick mindre oxidativstress i musklerna.

God antioxiderande verkan hos torkad frukt

Forskare mätte upp mängden av antioxiderande fenolföreningar hos färsk respektive torkad frukt. Det visade sig att nivåerna minskade vid torkning men att stora mängder fortfarande bevarades. En av de mest antioxiderande torkade frukterna visade sig vara dadlar.

Forskarna mätta mängden antioxiderande polyfenoler i frukten. Tio friska människor fick också fasta och sedan äta 40 g frukt. Mängden antioxiderande ämnen i blodet mättes sedan under sex timmar.

Dadlar visade sig ha den högsta nivån av fenolföreningar bland den torkade frukten. Fikon och plommon hade den bästa allmäna nivån av näringsämnen när det kom till torkad frukt.

Den torkade frukten gav en god antioxiderande effekt även om den var sämre per gram jämfört med den färska frukten.

Varningar, risker och interaktion

Oxidanter fyller funktioner i kroppen. De används bl.a. av immunförsvaret för att identifiera skador. Allt för höga nivåer av antioxidanter kan därför störa kroppens funktioner.

I vissa fall finns risker dokumenterade med att äta antioxidanter i kosttillskott. Samtidigt finns ingenting som talar för att kosttillskott med antioxidanter ger något.

Visits: 16

Related Post