Antiinflammatoriska bär

Av livstilsguiden_3aympr aug30,2022

Antocyaniner finns det särskilt mycket av i bär t.ex. hallon, björnbär, svarta vinbär och blåbär. De är antioxidanter och en kost rik på dem verkar antiinflammatorisk och kan därigenom förebygga allvarliga sjukdomar enligt en ny studie.

Studien gjordes av forskare vid University of Oslo och Ullevaal University Hospital. En blandning av antocyaniner från blåbär och svarta vinbär visade minska NF-kB faktorn som är en tydlig indikation på inflammatoriska processer.

Inflammationer och sjukdomar

Kroniska inflammationer i kroppen är associerat med flera allvarliga sjukdomar: hjärtsjukdom, Alzheimers sjukdom, typ-II diabetes, åderförkalkning och dåligt minne. I studien renframställdes antocyaniner från både blåbär och svarta vinbär och prepratet testades i två försök:

  • På cellkultur in vitro (provrör).
  • I en klinisk placebo kontrollerad studie.

I den placebo kontrollerade studien fick deltagarna 300 mg av preparatet under tre veckor.

 

Antocyaniner minskade NF-kB

I in vitro försöket visade det sig att antocyaninerna reducerade NF-kB med 27,6% jämfört med celler som inte preparerades med antocyaniner. Innan mätningen hade cellerna givits ett ämne som stimulerar inflammation.

I den kliniska studien deltog 120 kvinnor och män. De fick antingen antocyaniner eller placebo. Flera mätvärden som indikerar inflammation minskade tydligt för gruppen som fick antocyaniner.

Okänt varför antocyaniner verkar antiinflammatoriskt

Hur antocyaniner verkar antiinflammatoriskt är okänt. En teori är att de direkt eller indirekt minskar oxiativ stress. Det kan också vara så att de stimulerar kroppens mekanismer för “rengöring”.

Läs mer:

  • Anette Karlsen, L. Retterstol, P. Laake, I. Paur, S. Kjolsrud-Bohn, L. Sandvik and R. Blomhoff, Anthocyanins Inhibit Nuclear Factor-B Activation in Monocytes and Reduce Plasma Concentrations of Pro-Inflammatory Mediators in Healthy Adults, Journal of Nutrition, 2007, volym 137, sidorna 1951 – 1954.

Visits: 26

Related Post