13 april 2024
Det finns flera typer av brun utan sol tabletter varav en del kan ge även allvarliga biverkningar. De flesta som säljs i Sverige innehåller emellertid antioxidanten och färgämnet betakaroten som naturligt hittas bl.a. i morötter. När man äter höga doser av betakaroten lagras ämnet i huden vilket ger brun-orangefärgning.

De tabletter för brun utan sol som säljs i Sverige innehåller normalt betakaroten. Betakaroten är en antioxidant och ett färgämne som bl.a. hittas hos morötter. När höga doser äts lagras överskottet bl.a. i huden. Det är detta som ger upphov till dess användning som brun utan sol preparat.

En vanligt förekommande dosering vid brun utan sol är 20 mg per dag.

Alternativ till tabletter med betakaroten

Karotener finns naturligt i flera frukter och grönsaker. Av dessa innehåller morötter särskilt mycket av just betakaroten. Stora morötter som fått växa länge innehåller mest betakaroten.

Större morötter kan du räkna med innehåller ungefär 10 mg betakaroten per 100 gram. 200 gram morötter ger med andra ord just 20 mg betakaroten.

Den färg som betakaroten ger

Färgen liknar den som morötter har. I huden blir den brun-orangeaktig.

Den färg som brun utan sol med betakaroten ger går att skilja från en riktig solbränna Tillsammans med naturligt och säkert vistande i solen eller som en grund till brun utan sol med DHA fungerar tabletterna bra.

Betakaroten och soleksem

Betakaroten och besläktade ämnen kan lindra soleksem. En kost naturligt rik på karotener är en möjlighet liksom kosttillskott. Följ instruktionerna noga för ett kosttillskott.

Ytterligare ett alternativ är läkemedlet Carotaben. I Sverige är Carotaben ett s.k. licenspreparat vilket innebär att den läkare som ska förskriva det behöver ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen. Fördelen är att det ingår i läkemedelsförmånen.

Fler effekter av betakaroten

Betakaroten när det lagras in i huden kan ha den effekten att du inte blir lika röd när du solar. Ett visst skydd mot den skadliga UV-strålningen ges. Detta skydd ska inte ersätta andra solskydd.

Pigmenteringen tenderar dessutom att bli jämnare. Studier pekar vidare på att betakaroten medverkar till att skydda huden mot onödigt åldrande av huden t.ex. av solande.

Risker med betakaroten

Betakaroten är ett ämne som naturligt förekommer i vår kost. Betakaroten i kosten är inte farligt och heller inte den gyllenbruna inlagringen i huden.

Fortfarande kan risker inte uteslutas med betakaroten som tillskott. När ett ämne som finns i vår kost lyfts ut och äts i höga doser kan problem som är svåra att förutspå uppstå. Hos rökare är betakaroten som tillskott associerat med ökad risk för lungcancer, prostatacancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Denna risk kan gälla andra grupper som löper ökad risk för sjukdomar.

Det är därför inte självklart att tillskott med betakaroten är ofarligt. Den ökade risken finns däremot inte för en kost naturligt hög i betakaroten.

Äter man ändå tillskott med betakaroten kan följande försiktighetsåtgärder vara bra:

  • Var noga med att följa doseringsansvisningar.
  • Rökare och andra riskgrupper för sjukdomar bör inte ta kosttillskott med karotener.
  • Ta tabletterna i samband med en måltid.
  • Ät livsmedel som “naturligt” innehåller betakaroten t.ex. morötter i samband med måltiden.
  • Ät inte tabletterna under lång tid.

Visits: 48