Erektions problem

Morgonerektion

Morgonerektion eller så kallat morgonstånd är spontan erektion under sömnen som normalt inträffar 4-5 gånger per natt. Morgonerektionen inträffar under REM-sömnen, det vill säga när man drömmer och sover relativt lätt. Det har inget med sexuella drömmar och sexuell upphetsning att göra. På morgonen är det vanligt att uppvaknandet sker ur REM-sömnen och att man då har så kallad morgonerektion eller morgonstånd.

På latin heter det Nocturnal penile tumescence, dvs nattlig penis-svällning. Det är en del av kroppens underhållsprogram som sker under REM-sömnen, och som omfattar flera av kroppens funktioner. Under REM-sömnen går blodtrycket upp samtidigt som tarmarnas rörelser ökar, hjärtfrekvens och andningsfrekvens går också upp. Penis fylls med syrerikt blod vilket bidrar till att de elastiska egenskaperna i svällkropparna bibehålls. Erektionen som uppstår under natten kan vara från några minuter till en timme. REM-sömnen underhåller också hjärnan och är viktig för den mentala hälsan och förmågan till inlärning.

Brist på sömn, eller att ha störd nattsömn, kan leda till att färre nattliga erektioner och därmed färre eller inga morgonerektioner. Dålig sömn kan bero på stress och oro, men också alkohol eller för mycket mental aktivering sent på kvällen, som till exempel intensivt arbete eller datorspelande. Att sova tillräckligt är viktigt för hälsan, inte minst sexuell hälsa och förmåga att få och bibehålla erektion.

Avsaknad av morgonerektion

Avsaknad av morgonerektion kan också bero på hormonell obalans eller testosteronbrist, och omvänt så är avsaknad av morgonerektioner ett av de vanligaste symtomen på testosteronbrist. Unga män som har höga halter av testosteron har nattliga erektioner mer frekvent och upplever kanske morgonerektion varje morgon. Allteftersom testosteronnivåerna gradvis minskar när en man är i 40 och 50-års ålder är det normalt att uppleva en gradvis minskning i frekvensen på morgonerektionerna.

Om det uppstår en plötslig förändring av frekvensen av morgonerektioner så att de minskar eller upphör helt kan det vara kopplat till negativa förändringar i livet som ökad stress, mindre sömn eller andra orsaker som hormonell obalans eller testosteronbrist. Då är det aktuellt att prata med en läkare om den förändring som skett, och att försöka förstå orsaken till förändringen och hur det kan åtgärdas.

Om en man har nattliga erektioner, och upplever morgonerektioner, men samtidigt har svårt att bibehålla erektion under sexuell aktivitet, så är det sannolikt ett psykologiskt problem. Det går att behandla med preparat som underlättar att få och bibehålla erektion vid sexuell aktivitet, och det kan också vara bra att prata med en psykolog om hur man upplever stress eller prestationsångest vid sex.

För en man som inte har nattliga erektioner kan svårighet att bibehålla erektion vid sexuell aktivitet tyda på fysiska problem. Då kan det vara aktuellt med annan typ utredning för att hitta rätt typ av behandling. Anledningar kan vara hjärtsjukdom, högt blodtryck, diabetes eller hormonella problem. Då är det bra att ta snabbt utreda orsaken så att rätt behandling kan sättas in.

Mediciner som påverkar erektionen

Det finns också mediciner som kan minska de nattliga erektionerna eller göra så att man upplever att de har upphört, det är till exempel:
– Medicin mot hjärtarytmi
– Antidepressiv medicin
– Medicin mot högt blodtryck
– Kraftiga smärtstillande

Att regelbundet ha morgonerektion är ett hälsotecken. Det betyder att kroppen har balans, att det blir tillräckligt med sömn och inte alltför negativ påverkan av den stress du möter i livet.

Visits: 8

Related Post