lör. jul 13th, 2024

honung 

Honung har i århundraden

ingått som en del i många kulturers naturmedicin men ingen har riktigt förstått vad de antibakteriella egenskaperna beror på.

Nu är forskare vid universitetet i Cardiff lösningen på spåren och deras slutsatser är minst sagt lovande i tider då många sorters antibiotika snabbt är på väg att förlora sin verkan.

Enligt en artikel som i dag publiceras i tidskriften Microbiology kan mycket små mängder Manukahonung snabbt slå ut en streptokock som är känd för att orsaka öppna och mycket svårläkta sår med hög dödlighet.

Streptokocken, som kan orsaka

allt från halsfluss till barnsängsfeber och blodförgiftning, bildar i en biofilm som vanlig antibiotika har svårt att tränga igenom, men som alltså inte var någon match för honungen. Redan efter två timmar var 85 procent av bakterierna borta. Honungen inte bara botade utan kunde också förebygga infektioner.

All honung har positiv inverkan men den antibakteriella effekten kopplas främst till opastöriserade varianter och tidigare har även bovete-honung lyfts fram som särskilt hälsosam.

Den sort som nu visat

sig vara särskilt effektiv kommer från nektar som bin samlar från Manukaträdets blommor. Trädet växer främst i Nya Zeeland och delar av Australien. Honungen har visat sig skydda mot omkring 80 olika sorters bakterier och ingår redan i ett stort antal mediciner för sårläkning. Men nu seglar den alltså upp som ett tänkbart komplement till dagens antibiotika.

Enligt Sara Maddocks som ledde studien hindrar honungen bakterierna från att häfta fast på mänskliga celler genom att angripa docknings-proteiner som bakterien har på sin yta.

Pågående studier visar att honungen också har stark effekt på MRSA-bakterier som orsakar klassisk sjukhussjuka och är multiresistent mot flera sorters antibiotika.

Att stryka honung

direkt på skinnet är dessutom billigare än att använda antibiotika, vilket inte är oviktigt när svårläkta sår svarar för 4 procent av vårdkostnaderna i västvärlden.

Sarah Maddocks säger att det finns ett akut behov av att utveckla nya sätt att kontrollera inflammationer som inte drabbas av resistens. Lyckligtvis har ”inga fall av honungs-resistenta bakterier rapporterats, och verkar inte heller sannolika”, konstaterar hon.

Så kanske var det Manukahonung som Bamses farmor fyllde i sina burkar med dunderhonung.

Visits: 70

Related Post