Psylliumfrön för bantning

Av livstilsguiden_3aympr jul25,2023
Psylliumfrön Gi Bantning

Kostfiber har allmänt ett rykte om sig att vara hälsosamma, eftersom lågt intag av fibrer tycks ha ett samband med bl.a. fetma, förstoppning, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det finna olika sorters fibrer, men grovt sett brukar de delas in i vattenlösliga fiber och vattenolösliga fiber. Dessa olika fibersorter påverkar mag-tarm kanalen på lite olika sätt, vilket i sin tur får effekt på glukosnivån i blodet (dvs. blodsockret) och därmed det glykemiska indexet (GI).

Loppfrö eller psylliumfrö är små frön från olika arter i grobladssläktet (Plantago). De påminner om linfrön och ingår i ett flertal hälsokost- och naturpreparat. Vid blötläggning bildas ett geléaktigt skikt på utsidan av fröna, och vid förtäring passerar fröna kroppens matsmältningssystem utan att påverkas nämnvärt.[källa behövs] Psylliumfrö används för att öka fiberhalten i olika livsmedel, och har svagt laxerande verkan.[källa behövs]

Benämningen psylliumfrö kommer av det tidigare vetenskapliga namnet Plantago psyllium som inte längre används.

De vanligaste arterna i odling är vitt loppfrö (P. ovata) och spanskt loppfrö (sandkämpar, P. arenaria) 

psylliumfrönbra_for_magen
Psylliumfrön bra_for_magen

Svenskt Kosttillskott

 

GI används slutligen som en tumstock för att klassa livsmedel efter hur mycket de ökar blodglukosnivån efter en måltid. Därmed kan man säga att GI är ett indirekt mått på insulinpåslaget efter måltiden, eftersom glukos är den främsta stimulatorn för insulinfrisättning.

Då höga insulinnivåer i blodet bl.a. stimulerar fettinlagring i fettväven och hämmar fettförbränning, bör alla som vill hålla kroppsfettet nere sträva efter att hålla insulinnivåerna i blodet så låga som möjligt. Ett sätt att göra detta är att äta mat som upprätthåller blodsockret på en låg och jämn nivå, dvs. välja livsmedel som har ett lågt GI. Förutom att stimulera fettförbränning, stimulerar livsmedel som har lågt GI även mättnad, vilket ytterligare underlättar situationen vid diet för viktnedgång.

Bland de olika kostfibertyperna är det främst de vattenlösliga fibrerna som sänker det glykemiska indexet (GI). Det är här psylliumfröna kommer in i bilden eftersom de innehåller mycket vattenlösliga fibrer, och därför bör sänka GI.

Syfte

Att undersöka om psylliumfrön i en rimlig dos på 7,4 g påverkar hungerkänslor och matintag, samt glukos- och insulinnivåer efter måltid.

Tillvägagångssätt

14 friska försökspersoner (7 män och 7 kvinnor) serverades antingen 7,4 g psylliumfrön eller placebo, 15 min innan en testmåltid på 450 kalorier. Blodprover togs både före och 15, 30, 45, 60, 120, 180 och 240 min efter testmåltiden. När detta var avslutat fick försökspersonerna gå ut och äta precis vad de ville, och vilka mängder de ville.

Resultat

Energiintagsberäkningar från matintaget och subjektiva uppskattningar avseende hungerkänslor efter testmåltiden, visade att 7,4 g psylliumfrön intaget 15 min innan (test)måltiden, minskade energiintaget med 17 % och hungerkänslorna med 13 %. Dessutom resulterade intaget av 7,4 g psylliumfrön 15 min före måltiden i en fördröjd och minskad stegring av glukosnivån i blodet efter måltiden med 51 %. På liknande sätt fördröjdes och minskades ökningen av insulinnivåerna efter måltiden med 38 %.

Slutsats

Trots att många studier visat att den största sänkningen i blodglukos- och blodinsulinnivåer åstadkommes när psylliumfrön intag i samband med måltider (se separat artikel i detta nummer), visar denna studie att positiva effekter kan uppnås även när psylliumfrön intas mellan måltider. Minskade hungerkänslor och ett minskat energiintag välkomnas med största sannolikhet av de flesta, framför allt om man gåt på diet och försöker minska andelen kroppsfett. Utifrån dessa effekter kan man dra slutsatsen att psylliumfrön förutom att fördröja och minska ökningen av glukos- och insulinnivåerna i blodet efter måltid (dvs. sänka GI), även underlättar viktminskning och/eller reducering av kroppsfett. Dessutom tycks de även ha en gynnsam effekt på blodfetterna, så att risken för kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, minskar.

Referens:

Rigaud D et al: Effect of psyllium on gastric emptying, hunger feeling and food intake in normal volunteers: a double blind study, Eur J Clin Nutr 1998; 52: 239-45.
Tillskottsbolaget

Aware Nutrition

Radisson Hotels

Momondo

Visits: 69

Related Post