Tandblekning och skönhet

Av livstilsguiden_3aympr aug30,2022

Antalet webbsidor om tandblekning ökar snabbt liksom TV-reklamen. Intresset bland konsumenterna kan antas vara stort. Samtidigt är tandblekning inte utan risker och kan leda till skador på tänder och tandkött.

Ingen metod för tandblekning kan anses vara helt säker. Det finns alltid en risk oavsett metod och oavsett om det sker hos tandläkare eller inte. Däremot kan riskerna, kostnaden liksom effekten vara olika hög.

Det blekande ämnet i tandblekningsmedel är väteperoxid eller ämnen (normalt karbamidperoxid) som omvandlas till väteperoxid. Ämnena “fräter” bort missfärgningen. Effekten av andra metoder är dåligt dokumenterad.

Riktig tandblekning görs av tandläkare eller tandhygienist

Tandblekning med dokumenterad god effekt innehåller 15 – 38% väteperoxid eller 35% karbamidperoxid. Dessa preparat ska enligt Socialstyrelsen endast användas av tandläkare eller tandhygienist. Tandblekningen ska heller inte ske i hemmet utan på en tandklinik. Orsaken till detta är just att det finns risker med tandblekning.

Vid vissa sjukdomar eller skador på tänderna kan inte tandblekning genomföras säkert. Biverkningarna kan i dessa fall bli mycket besvärande och skador kan uppstå. En bedömning bör därför alltid ske innan tandblekning genomförs.

Gravida och ammande bör inte bleka tänderna alls. Även om ämnena som används inte anses ge några väsentliga systematiska risker, d.v.s. skador på andra delar av kroppen, handlar det om ämnen som är giftiga för cellerna.

Biverkningar av tandblekning

Lätta till måttliga besvär uppskattas av Socialstyrelsen uppstå i 15 – 75% av fallen i form av irritation och känslighet. Dessa besvär avklingar vanligen inom 48 timmar om behandlingen avbryts. Vanligen fortsätter patienten emellertid behandlingen trots biverkningar.

En felaktig tandblekning ge värre problem i form av inflammationer, skador på tandkött, vita fläckar på tänder eller frätskador. Detta är allvarliga biverkningar som kan vara dyra att korrigera. Det handlar heller inte bara om kosmetiska biverkningar utan tänder kan behöva rotfyllas eller värre skador kan uppstå.

Viktigt att tänka på

Om du har tandfyllningar av komposit eller porslin kommer dessa behålla den gamla färgen. Om du har hål i tänderna kan blekmedlet tränga in och skapa frätskador vilka kan bli infekterade.

Tandsten bör tas bort innan om effekten av tandblekningen ska bli god.

När lampa används i samband med tandblekning bör alltid särskilda skyddsglasögon användas både av patienten och personalen. Ljuset kan skada ögonen.

Tandläkare bör undersöka tänderna innan tandblekning sker för att se att det säkert kan genomföras.

Tandblekning med blekgeler

Blekgeler innehåller 4 – 7,5% väteperoxid alternativt 10 – 20% karbamidperoxid och kan fås av tandläkare för användning i hemmet i individuellt framställda gelskedar. Behandlingen sker dag eller nattetid.

Produkter säljs där blekgenan inte är individuellt anpassad. Detta ökar risken för biverkningar genom att frätande ämnen kan läcka ut.

Annan tandblekning

Andra blekmedel än de som går att få hos tandläkare säljs i butik och på internet. Exempel på ämnen som dessa kan innehålla inkluderar natriumhydroxid, natriumklorit och väteperoxid.

Effekten av dessa metoder är ej lika beprövad eller kontrollerad. Innehåller de en låg mängd frätande ämnen blir effekten liten eller obefintlig. Innehåller de en hög mängd finns risk för skador.

Kosmetika som innehåller mer än 0,1% väteperoxid är generellt inte tillåtna enligt svenskt regelverk.

 

Visits: 77

Related Post